Funktioner

MicroCMS´ funktioner bliver her kort beskrevet. Det er kun de vigtigste funktioner som er beskrevet, men de giver alligevel et lille indtryk af systemet.


Menuer
I MicroCMS kan der oprettes menuer i to niveauer. En hovedmenu, og undermenuer som hører dertil. Det vil sige, at der eksempelvis kan være et hovedmenu punkt som hedder Produkter. Ved klik på dette menupunkt, kan der vises undermenupunkter til hver produkt/produkttype.

Hvert menupunkt kan aktiveres og deaktiveres. Det betyder at man kan forberede sider, og lægge indhold på nogle sider, uden at de vises. Dette betyder at


Sideredigering
Alle der er vant til at skrive breve i Microsoft Word eller lignende, kan nemt anvende MicroCMS. Sideredigering foregår med de ikoner og funktioner man kender fra Word og lignende. De fleste genvejstaster kan endda benyttes.

MicroCMS editor

Der kan skrives tekst, indsættes billeder, arbejdes med tabeller, laves punktopstilling, ændres tekstfarver, skrifttyper og formatering, samt meget andet. Ligesom man er vant til når man skriver et brev.

I sideredigeringsfunktionen er der mulighed for at skrive en overskrift for siden, en kort beskrivende tekst, samt stikord om sidens indhold. Disse informationer anvendes af Google og andre søgemaskiner, og kan give din webside bedre placeringer på Google. Det er dog ingen garanti for gode søgeresultater, men et skridt i den rigtige retning.


Billeder
Med MicroCMS er det nemt at lægge billeder på websiden, og tilpasse dem. Med billedfunktionen kan billeder fra PC´ens drev nemt overføres til websiden, og de kan tilpasses i størrelse samt roteres.
                     Redigering af billeder

Tag billeder direkte fra digitalkameraet og brug dem på websiden. Det er ikke nødvendigt først at tilpasse billedet i et billedbehandlings program.


Dokumenter
Dokumenter Det er ofte praktisk at kunne lægge dokumenter på websiden, istedet for at skulle indtaste en masse tekst og tal. Det kan eksempelvis være brochurer, prislister, produktblade, pressemeddelelser og lignende.

Derfor indeholder MicroCMS en funktion som gør det nemt at lægge dokumenter på websiden. Alle typer dokumenter kan anvendes.


Nyheder
En nyhedsfunktion gør det nemt at have en fast kolonne eller boks på websiden hvor de seneste nyheder bliver vist. Der er mulighed for at lave en kort beskrivelse af nyheden, og så oprette en seperat side med sideredigeringen, som vises ved klik på "Læs mere" eller lignende. Den seperate side kan indeholde tekst, billeder og dokumenter ligesom en almindelig side på websiden.


Sprog
MicroCMS understøtter brugen af flere sprog. Som regel har alle sprogvarianter de samme menupunkter, men der kan sagtens være forskel på hvilke menu-punkter der er på de forskellige sprog. Nogle informa-tioner er måske kun relevante for de besøgende som læser den danske version. CMS Sprogvarianter

Eksempelvis er det måske ikke så relevant at informere om et åbent hus arrangement på den tyske del af websiden, eller nogle produkter er måske specielt rettet mod det danske marked, og så er det ikke relevant at skrive om dem på den franske del af websiden. Så undlader man blot at oprette menupunkter til det på de udenlandske sider.
 Nyheder

01/10/09
GTI Logistics A/S

Nystartet speditør virksomhed har fået et visitkort på internettet.

 

30/08/09
Fællesvejens Auto
Så er den lokale mekaniker i Vebbestrup kommet på nettet med en MicroCMS løsning, så siden er nem at redigere.